Baner podstrony

Test prędkości

Szanowny kliencie

Informujemy, iż DOMTEL dokłada wszelkich starań by dostarczyć Państwu usługę zgodnie z parametrami zadeklarowanymi w umowie. Niemniej jednak na subiektywne odczucie „wolnego działania Internetu” wpływa wiele czynników, niekoniecznie leżących po stronie dostawcy usług Internetowych. Dlatego też chcąc poznać przyczynę takiego stanu konieczne jest przeprowadzenie pełnych i wiarygodnych testów.

Odpowiedzialność operatora, gwarancja jakości

Przypominamy, że DOMTEL, jako dostawca usług telekomunikacyjnych odpowiada jedynie za swoje urządzenia i infrastrukturę. Punktem granicznym jest zakończenie kabla internetowego w domu (do pierwszej wtyczki lub gniazdka u Abonenta). Dostawca usług nie może ponosić odpowiedzialności za usterki lub błędy konfiguracji urządzeń należących do Abonenta.
Internet jest globalnym zbiorem sieci teleinformatycznych różnych operatorów ISP, które są wzajemnie ze sobą połączone. Dlatego też, DOMTEL jest w stanie zagwarantować jakość usługi jedynie w zakresie swojego działania, czyli do punktu połączenia z ogólnopolskimi i ogólnoświatowymi operatorami Internetu (operatorzy Tier-1). Drogi Kliencie, nie możemy odpowiadać za zbyt wolne połączenia do jakiegoś serwera, na który jest wpięty do Internetu zbyt wolnym łączem.

Powody wolnego działania Internetu

W ostatnich czasach, w dobie coraz wyższych prędkości łączy Internetowych (powyżej 10Mb/s) okazuje się, że „wąskim gardłem” stała się za mała wydajność sprzętu abonenckiego. Jako sprzęt abonencki należy rozumieć urządzenia wpięte do kabla Ethernet takie jak: switche, routery abonenckie z/bez WIFI, komputery PC, laptopy.
Najczęstszą przyczyną wolnego działania, raportowaną przez naszych pracowników, jest spadek prędkości na routerze. Urządzenia te posiadają mało wydajne procesory, a specyfika ich działania powoduję, że z czasem gdy, urządzenie pracuje non-stop, następuje zapełnianie się tablicy połączeń i zwolnienie lub zawieszenie łącza Internetowego.
Warto też wiedzieć, że ze względu na właściwości technologii WiFi, prędkości transmisji danych za pośrednictwem połączenia bezprzewodowego są dużo niższe od prędkości osiąganych przy połączeniu kablowym.
Nie mniej popularnym powodem spadku prędkości jest szybkość samego komputera. Korzystanie z Internetu angażuje takie części, jak procesor, pamięć RAM, karta sieciowa i dysk twardy. Najmniej wydajna z tych części może powodować brak możliwości rozwinięcia pełnej prędkości łącza. Jeśli komputer uruchamia się 5 minut, a włączenie przeglądarki trwa kolejne dwie, nie ma co liczyć nie tylko na osiągnięcie dużych prędkości, ale też na komfortową pracę. Prędkości powyżej 50 Mbit/s są do osiągnięcia na minimalnej konfiguracji z procesorem 2GHz, pamięcią 1GB oraz kartą sieciową o prędkości 100Mb/s.

Warunki przeprowadzania pomiarów szybkości Internetu

Należy pamiętać, że faktyczna prędkość łącza Internetowego uzależniona jest od wielu czynników. Do najważniejszych można zaliczyć ilości uruchomionych na komputerze programów, sposobu wpięcia do łącza (połączenie bezpośrednie, połączenie przez urządzenie pośrednie np.: router WIFI itp.) od lokalizacji miejsca w sieci (serwera), z którym próbujesz się połączyć.

By zyskać miarodajne wyniki testów zastosuj się proszę do poniższych wskazówek:

  1. Wyłącz wszystkie programy, które korzystają z Internetu, jeśli były to programy do ściągania plików, należy odczekać 10 minut by wygasły wszystkie połączenia.
  2. Jeśli komputer był dopiero co uruchomiony należy odczekać parę minut, by zaktualizowały się programy działające w tle (antywirus, firewall). Proszę sprawdzić zajętość procesora w komputerze wciskając ALT+Ctrl+Del i wybierając zakładkę Wydajność. Nie powinna przekraczać 10% przed przystąpieniem do testu.
  3. Bezwzględnie zalecane jest, by testy zostały wykonane na komputerze podłączonym bezpośrednio do kabla internetowego DOMTEL. Jeśli nie ma takiej możliwości, zalecamy wpięcie się kablem do routera lub switcha. By wykluczyć zawieszenie się urządzenia przed pomiarem proszę na chwilę wyłączyć je z prądu. W przypadku korzystania z sieci bezprzewodowej zakładając idealne warunki (odległość do AP WIFI do 10m, dobry poziom sygnału, w zasięgu komputera do 3 sieci WIFI w sąsiedztwie) wynik przy prędkościach powyżej 6MB/s może nie być miarodajny i zostać zaniżony przez wydajność routera i niedoskonałości technologii WIFI.
  4. Jeśli w lokalu są inne komputery, należy je wyłączyć, lub odłączyć kabel sieciowy, by nie miały wpływu na wynik testu.
Sposób zgłaszania degradacji prędkości łącza internetowego

Zgłoszenie niezadowalającej prędkości Internetu polega na wypełnieniu poniższego formularza. W poszczególnych polach należy wpisać następujące informacje:

ID Abonenta – należy wpisać nr Abonenta, podany w Umowie

Adres – należy podać adres lokalizacji łącza

Telefon – telefon kontaktowy. Pole jest wymagane w celu dalszego kontaktu

E-mail – jest preferowanym sposobem kontaktu

Pomiar #1 – wartość pomiaru łącza ze strony, strony pomocy technicznej o zmianie konfiguracji, lub z poniższego testera. Mile widziane jest kilka pomiarów wraz z godzinami ich wykonania.

SpeedTest

Fast.com

 

Pomiar #2 – wynik działania programu WinMTR. Program trzeba ściągnąć, klikając na link poniżej, uruchomić, w pole Host wpisać adres strony lub serwera, w połączeniu z którym następuje degradacja usługi i wcisnąć Start. Po 2 minutach należy zatrzymać test wciskając Stop, kliknąć na Copy HTML to clipboard, po czym wkleić zawartość w te pole (za pomocą kombinacji klawiszy CTRL i v, lub klikając na polu prawym przyciskiem myszy i wybierając Wklej. Pomiar należy dokonywać jedynie wtedy, gdy spadek prędkości jest zauważalny.

WinMTR

Pomiar prędkości:
Wyniki pomiarów
Dane abonenta:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest DOMTEL TELECOM DARIUSZ DOMBEK z siedzibą w Siedlcach (08-110) przy ulicy Wałowej 9 lok. 31, NIP: 8241427282, dalej zwany „ADO”.

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu prowadzenia korespondencji z osobą, której dane dotyczą.

Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania danych osobowych, podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu ADO, w szczególności podmioty świadczące usługi księgowe, informatyczne.

ADO nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji lub do czasu wycofania zgody osoby, której dane dotyczą.

Jednocześnie Administrator informuje, że ma Pani/Pan prawo do:

  • żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych,
  • ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych,
  • przenoszenia danych na warunkach wynikających z przepisów prawa i uzgodnionych z administratorem danych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Artykułu 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. U.UE.L.2016.119.1).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi nawiązanie i prowadzenie korespondencji z osobą, której dane dotyczą.

ADO nie podejmuje decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych. ADO nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane
Korzystając z serwisu zgadzasz się z polityką cookies