InternetInternet TelewizjaTelewizja PaczkiPaczki Telefon + InternetTelefon + Internet

Nowelizacja Prawa Telekomunikacyjnego 12.12.2018

Zmiany w ogólnych warunkach umowy, regulaminach świadczenia usług telekomunikacyjnych

-12 grudnia 2018-

1. Od 12 grudnia 2018 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy Prawa Telekomunikacyjnego (zmiany wynikają z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo Telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw), głównymi zmianami wynikającymi jest dopuszczenie nowych form zawierania lub zmiany umów na usługi telekomunikacyjne (forma elektroniczna i dokumentowa) oraz wprowadzenie dodatkowych wymogów dla dostawców usług telekomunikacyjnych związanych ze świadczeniem usług o podwyższonej opłacie (np. tzw. SMS-y premium czy usługi głosowe premium).
2. W związku z tym zmieniamy ogólne warunki umowy, regulaminy świadczenia usług telekomunikacyjnych, w tym regulaminy usług dodatkowych, dostosowujące w nich postanowienia do nowych wymogów.
3. Wprowadzane zmiany wynikają bezpośrednio ze zmian przepisów prawa i mają na celu dostosowanie postanowień warunków ogólnych umowy oraz regulaminów do nowelizowanej ustawy Prawo Telekomunikacyjne.
4. Akceptacja powyższych zmian nie wymaga kontaktu z DOMTEL TELECOM.
5. W przypadku braku akceptacji mogą Państwo skorzystać z prawa do wypowiedzenia umowy do 12 grudnia 2018 roku.

Pozostałe zmiany
1. Usunięcie niedozwolonych postanowień umownych nie będzie już uprawniało przedsiębiorców do tego, by żądać odszkodowania, jeśli klient w związku z taką zmianą umowę wypowie.
2. Proszę pamiętać, iż został zlikwidowany sąd polubowny przy Prezesie UKE.
3. W przypadku zmiany umowy zawsze stosowane są aktualne regulaminy i cenniki.

Zmiany Regulaminu Świadczenia Usług Multimedialnych. PDF

Zmiana ogólnych warunków umowy. PDF

W związku z tym, że zmiany wprowadzamy na skutek zmian przepisów prawa, w przypadku wypowiedzenia umowy na czas określony będziemy mogli obciążyć Państwa odszkodowaniem związanym z przyznanymi ulgami, określonymi w regulaminie promocji lub umowy, z której Państwo korzystają.
Voucher 200zł do ZGARNIĘCIA
10% rabatu dla Dużej Rodziny i Seniora
ŚWIATŁOWODY - LISTA MIEJSCOWOŚCI ORAZ ULIC
INF. O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
15.06.2020
15.06.2020
28.02.2019
02.09.2019
ZOSTAŃ NASZYM SUPER AGENTEM