InternetInternet TelewizjaTelewizja PaczkiPaczki Telefon + InternetTelefon + Internet

Nowelizacja Prawa Telekomuniacyjnego 12.09.2018

Zmiany w ogólnych warunkach umowy, regulaminach świadczenia usług telekomunikacyjnych

-12 września 2018-

1. Od 12 września 2018 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy Prawa Telekomunikacyjnego (zmiany wynikają z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo Telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw), zgodnie z którymi konsumenci nie będą mieli możliwości dochodzenia roszczeń związanych ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych przed stałym polubownym sądem konsumenckim działającym przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
2. W związku z tym zmieniamy ogólne warunki umowy, regulaminy świadczenia usług telekomunikacyjnych, w tym regulaminy usług dodatkowych, wykreślając z nich postanowienia o możliwości poddania sporu pod rozstrzygnięcie stałego polubownego sądu konsumenckiego przy Prezesie UKE.
3. Wprowadzane zmiany wynikają bezpośrednio ze zmian przepisów prawa i mają na celu dostosowanie postanowień warunków ogólnych umowy oraz regulaminów do nowelizowanej ustawy Prawo Telekomunikacyjne.
4. Akceptacja powyższych zmian nie wymaga kontaktu z DOMTEL TELECOM.
5. W przypadku braku akceptacji mogą Państwo skorzystać z prawa do wypowiedzenia umowy do 12 września 2018 roku.
W związku z tym, że zmiany wprowadzamy na skutek zmian przepisów prawa, w przypadku wypowiedzenia umowy na czas określony będziemy mogli obciążyć Państwa odszkodowaniem związanym z przyznanymi ulgami, określonymi w regulaminie promocji lub umowy, z której Państwo korzystają.
Voucher 200zł do ZGARNIĘCIA
10% rabatu dla Dużej Rodziny i Seniora
ŚWIATŁOWODY - LISTA MIEJSCOWOŚCI ORAZ ULIC
INF. O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
15.06.2020
15.06.2020
28.02.2019
02.09.2019
ZOSTAŃ NASZYM SUPER AGENTEM