Domtel Telecom - Internet Telewizja Telefon

Komunikaty

Szanowny kliencie,
Zapraszamy do zapoznania się z następującymi zmianami:
Zmiana przepisów Prawa telekomunikacyjnego 21.12.2020

Informujemy, iż od dnia 21 grudnia 2020 roku zmieniają się przepisy Prawa telekomunikacyjnego – żeby się dostosować, zmieniamy niektóre postanowienia Umowy o świadczenie Usług Multimedialnych przez Domtel Telecom  ("Umowa") zawartej między Abonentem a DOMTEL TELECOM oraz obowiązującego Regulaminu świadczenia Usług Multimedialnych.

Wypełniając obowiązek ustawowy określony w przepisach ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2014.243 j.t.) przesyłamy pełny komunikat o zmianie w załączniku.

W przypadku braku akceptacji zmian, macie Państwo prawo, do dnia wejścia ich w życie, wypowiedzieć Umowę w trybie i na warunkach przewidzianych jej obecnymi postanowieniami (tymi sprzed zmiany). Jeżeli wypowiecie Państwo nam Umowę w taki sposób, że jej rozwiązanie nastąpi w czasie określonym, to będziemy mieli wówczas prawo do dochodzenia przewidzianej Umową części udzielonej Państwu ulgi. Będziemy mogli tak zrobić, ponieważ zmiany wynikają z konieczności wdrożenia nowych przepisów prawa. Poprzednie dwa zdania nie dotyczą Umowy w czasie nieokreślonym.

Zmiany w ogólnych warunkach umowy, regulaminach świadczenia usług telekomunikacyjnych -12 grudnia 2018
 1. Od 12 grudnia 2018 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy Prawa Telekomunikacyjnego (zmiany wynikają z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo Telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw), głównymi zmianami wynikającymi jest dopuszczenie nowych form zawierania lub zmiany umów na usługi telekomunikacyjne (forma elektroniczna i dokumentowa) oraz wprowadzenie dodatkowych wymogów dla dostawców usług telekomunikacyjnych związanych ze świadczeniem usług o podwyższonej opłacie (np. tzw. SMS-y premium czy usługi głosowe premium).
 2. W związku z tym zmieniamy ogólne warunki umowy, regulaminy świadczenia usług telekomunikacyjnych, w tym regulaminy usług dodatkowych, dostosowujące w nich postanowienia do nowych wymogów.
 3. Wprowadzane zmiany wynikają bezpośrednio ze zmian przepisów prawa i mają na celu dostosowanie postanowień warunków ogólnych umowy oraz regulaminów do nowelizowanej ustawy Prawo Telekomunikacyjne.
 4. Akceptacja powyższych zmian nie wymaga kontaktu z DOMTEL TELECOM.
 5. W przypadku braku akceptacji mogą Państwo skorzystać z prawa do wypowiedzenia umowy do 12 grudnia 2018 roku.

Pozostałe zmiany

 1. Usunięcie niedozwolonych postanowień umownych nie będzie już uprawniało przedsiębiorców do tego, by żądać odszkodowania, jeśli klient w związku z taką zmianą umowę wypowie.
 2. Proszę pamiętać, iż został zlikwidowany sąd polubowny przy Prezesie UKE.
 3. W przypadku zmiany umowy zawsze stosowane są aktualne regulaminy i cenniki.

 

Zmiany Regulaminu Świadczenia Usług Multimedialnych. PDF

Zmiany ogólnych warunków umowy. PDF

Zmiany w ogólnych warunkach umowy, regulaminach świadczenia usług telekomunikacyjnych -12 września 2018
 1. Od 12 września 2018 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy Prawa Telekomunikacyjnego (zmiany wynikają z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo Telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw), zgodnie z którymi konsumenci nie będą mieli możliwości dochodzenia roszczeń związanych ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych przed stałym polubownym sądem konsumenckim działającym przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
 2. W związku z tym zmieniamy ogólne warunki umowy, regulaminy świadczenia usług telekomunikacyjnych, w tym regulaminy usług dodatkowych, wykreślając z nich postanowienia o możliwości poddania sporu pod rozstrzygnięcie stałego polubownego sądu konsumenckiego przy Prezesie UKE.
 3. Wprowadzane zmiany wynikają bezpośrednio ze zmian przepisów prawa i mają na celu dostosowanie postanowień warunków ogólnych umowy oraz regulaminów do nowelizowanej ustawy Prawo Telekomunikacyjne.
 4. Akceptacja powyższych zmian nie wymaga kontaktu z DOMTEL TELECOM.
 5. W przypadku braku akceptacji mogą Państwo skorzystać z prawa do wypowiedzenia umowy do 12 września 2018 roku.

 

W związku z tym, że zmiany wprowadzamy na skutek zmian przepisów prawa, w przypadku wypowiedzenia umowy na czas określony będziemy mogli obciążyć Państwa odszkodowaniem związanym z przyznanymi ulgami, określonymi w regulaminie promocji lub umowy, z której Państwo korzystają.

Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuję