InternetInternet TelewizjaTelewizja PaczkiPaczki Telefon + InternetTelefon + Internet

Dotacje na innowacje

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Nazwa projektu: "Internet po światłowodzie dla mieszkańców naszego miasta"

w ramach działania 8.4 "Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie "ostatniej mili"

osi priorytetowej 8. "Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki"

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

 

Beneficjent: "DOMTEL TELECOM" DARIUSZ DOMBEK

 

Termin realizacji projektu:

01.10.2012r. - 31.12.2013r.

 

 

 

Odsyłacze do stron:

- Uni Europejskiej

- Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

- Instytucji Zarządzającej

 

ŚWIATŁOWODY - LISTA MIEJSCOWOŚCI ORAZ ULIC
INF. O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
10% rabatu dla Dużej Rodziny i Seniora
Test za INTERNET - 1ZŁ, TV - 1ZŁ, AKTYWACJA - 1ZŁ
28.02.2019
10.05.2018
28.11.2017
28.02.2019
z Kartą Dużej Rodziny i Kartą Seniora zyskujesz
Im szybciej skorzystasz tym dłużej testujesz